Access Bars

Hoewel Access Consciousness zeer breed is, begon het ooit met een typisch lichaamsgerichte energetische therapie, waarbij de energiebanen in het hoofd centraal staan: de Access Bars. Het is de meest populaire Access Consciousness tool. Door een Access Bars behandeling te ondergaan, leer je je lichaam “stil te staan” en te ontvangen. Dit is nu juist iets dat we veelal zijn afgeleerd. We blijven geforceerd vasthouden aan patronen, standpunten en overtuigingen, terwijl het ons niet verder brengt. Sterker nog we blijven doorgaan op de dezelfde ingeslagen weg, zonder een pas op de plaats te maken en te voelen of het nog wel in orde is. In plaats van te ontvangen en van binnen naar buiten te leven, leren we het omgekeerd. We geven en geven en gaan “van buiten naar binnen”. Vaak weten we niet eens of we het wel leuk vinden wat we doen. We zijn afgestompt van daar waar het om draait, wat wezenlijk voor ons is in ons leven.

 

Access Bars kan gebruikt worden om verandering mogelijk te maken op alle vlakken in jouw bestaan. Als je bereid bent om meer vanuit bewustzijn te functioneren open je de deuren naar heling. De wetenschap heeft laten zien dat de vorm van cellen werkelijk ovaal worden, als ze worden beïnvloed door negatieve gedachten, gevoelens en emoties; de eerste stap naar ziekte en ongemak. Met een Access Bars-behandeling worden je energiebanen nagelopen en lost de polaire elektrische lading in je hersenen op. De cellen kunnen opnieuw hun natuurlijke bolvorm aannemen, doordat eerdere destructieve effect erop teniet wordt gedaan. Zo zijn ze in staat om met meer gemak voor je lichaam te zorgen. En Access Bars-sessie verheldert je gewaarwording en het vermindert je automatische piloot.

De Access Bars of anders gezegd de energiebanen zijn 32 punten op het hoofd waarin je alle gedachten, ideeën, overwegingen, emoties en houdingen opgeslagen hebt. Wanneer je je Access Bars laat masseren of zachtjes laat aanraken, raak je eigenlijk de delete-knop van een computer aan. De negatieve gedachten, ideeën, overwegingen, emoties en houdingen worden gedeletet. De energiebanen in je lichaam gaan beter stromen en laten dus lichamelijke of emotionele ballast makkelijker los. Zoals gezegd komen je hersenen in een “stand” die te vergelijken is met diepe meditatie – de deltagolf. De blokkades openen zich door middel van diep lichaamswerk, daardoor komt er een ontlading die als trilling eerst gedeeltelijk door mij heen wordt afgevoerd. De trilling van de blokkade verandert daardoor in een trilling die natuurlijk en ontspannen aanvoelt. Er ontstaat een diepere ontspanning doordat de hersenen van de client ook eerst tijdelijk in een Deltagolf komen. De blokkade kan zich dan gaan ontspannen. Het lichaam laat alleen zo op meerdere niveaus tegelijk de stress energie los. Op emotioneel, psychisch, mentaal en spiritueel niveau kan het lichaam zich gaan ontladen en daarmee diep ontspannen. Vaak bij andere vormen van lichaamswerk en massages is de verlichting van korte duur omdat het plaatselijk behandeld wordt. Bij een Bars behandeling wordt je hele systeem aangepakt.

Veel mensen voelen het effect lijfelijk; bijvoorbeeld in de vorm van tintelingen in ledematen of door warmte of juist lichte rillingen in het lichaam. Een enkele keer wordt iemand “zomaar” een beetje emotioneel. Wat iemand er van merkt kan zelfs per vastgehouden “druk”punt verschillen. Er zijn ook mensen die er niets fysieks voelen tijdens de sessie, behalve een enorme diepe ontspanning. Dat is niet raar, immers als je niet gewend bent te ontvangen, dat moet je dat leren en het dan ook nog leren te herkennen. Het systeem is ondertussen wel hard aan het werk om blokkades op te heffen. Ieder mens is uniek en heeft een eigen ritme en tempo waar dit in plaatsvindt.

Geen idee wat je wilt? Da’s mooi dan kun je nog alle kanten op.