Werkwijze

Na een korte intake kunnen we meteen aan de slag. Jij hoeft niets te doen behalve echt open te staan voor de behandeling en deze te ontvangen. Het is niet nodig om je hele doopceel te lichten met een terugkijk naar vroeger. Geen praatsessie dus, maar een behandeling die zich kenmerkt door met name stilte en rust. Je voelt direct verlichting en ontspanning. Gemiddeld kan een behandeling 60 minuten tot 90 minuten; gemiddeld vindt deze eens per twee weken plaats. Een sessie werkt -vanwege de ontlading- nog dagen door.

Elke behandeling die je ondergaat is een verdere verdieping van de vorige. Het totaal aantal sessies om blokkades op te ruimen is per persoon verschillend. Bij de aanwezigheid van nog veel stressenergie of verzuring is het advies om de eerste drie behandelingen kort na elkaar in te plannen of om te kiezen voor een langere behandelduur. Na de eerste behandeling kan in overleg bepaald worden wanneer je voor een vervolgbehandeling terugkomt. Na verloop van tijd worden de tussenpozen tussen de behandelingen veelal langer en worden deze meer ingezet vanuit je eigen behoefte of bij wijze van “preventief onderhoud. Heb je bijvoorbeeld een drukke agenda of zit je in stressvolle tijden, dan kun je ook overwegen om te kiezen voor afwisselend een langere en kortere behandeling. Zo kun je sneller signalen aanvoelen, waardoor het lichaam eerder kan ontspannen en dus beter in balans blijft. Ik geef je daar uiteraard advies over; het ligt immers ook aan de situatie en aan de klachten die spelen.

Acces Bars werkt door middel van handoplegging op je hoofd. Er wordt hierbij onder andere gebruik gemaakt van drukpunten en jouw energie. Wat er daadwerkelijk energetisch gebeurt, wordt hieronder beschreven. Elke vorm van spanning veroorzaakt verzuring in het lichaam, wat op haar beurt weer energetische blokkades oplevert die uiteindelijk de kans op het ontstaan van allerlei klachten of zelfs ook ziekten vergroot. Het zet zich als gekristalliseerd zuur vast in o.a. spieren, gewrichten en organen. En het zorgt zo weer voor fysieke stijfheid en verkramping; en met zelfs soortgelijke effecten in ons denkproces zoals starheid en rigiditeit. Vaak is dit alles een onbewust patroon geworden. We weten niet meer beter, totdat we ons niet langer in balans voelen.

De spanning wordt chronisch en het lichaam zoekt een uitlaatklep. Dit uit zich in psychische en fysieke klachten zoals irritatie, slecht slapen, zorgelijk malen, angsten en paniek voelen, lusteloosheid, futloos voelen, burn-out en depressie, etc. Vaak negeren we deze gevoelens en onderdrukken we deze door een overvolle agenda, veel eten, alcohol of medicijnen (drugs), fobisch gedrag, of afwezig zijn in gedachten. Daarmee houden we het onbewuste patroon door die energetische blokkade in stand en vallen we met ons doen en laten in herhaling. Dergelijke blokkades ontstaan door negatieve, stresserende ervaringen en bevatten zaken die nog onaf zijn cq. nog niet helemaal doorvoeld zijn. De gevoelens die bij deze ervaringen horen, zijn ooit geblokkeerd geraakt omdat deze toen te heftig en te veel waren. Vaak werden deze gevoelens door onze omgeving en onszelf niet echt geaccepteerd en daardoor onderdrukt. Als deze verwerkt worden, laten ze uiteindelijk ook fysiek los. Het loskomen geeft soms een lichamelijke reactie zoals: moeheid, spierpijn, hoofdpijn, licht gevoel in het hoofd, misselijkheid, trillen, schokjes of een huilbui, etc. De fysieke reactie is gekoppeld aan gevoelens en is daarmee een energetische reactie. Als je dit gewoon toestaat, is dit ook snel voorbij. Daarmee komt de geblokkeerde energie weer vrij en gaat opnieuw stromen. Je voelt je daardoor opgeruimder en positiever. Er ontstaat meer ruimte, innerlijke rust en balans. Als blokkades eenmaal zijn opgeruimd, ben je energetisch schoner, krachtig, echter en ook gevoeliger voor je omgeving. Je kan situaties intuïtief helder en sneller aanvoelen. Je lichaam geeft je dan heel direct een signaal wanneer een situatie, mensen of omgeving niet goed voor je zijn. Je pikt nu gelijk de sfeer ofwel de onderstroom op. Je kiest helder wat wel of niet kloppend aanvoelt. Je leeft flexibeler vanuit gevoel, in plaats van leven vanuit controle, starheid, moeten, aanpassen en inhouden, allemaal geactiveerd vanuit een energetische blokkade. Zie het als een opgeruimd en schoon innerlijk huis, waarin je jezelf prettig en ontspannen voelt. Het herstelt je verbinding en geeft je daardoor ontspanning, vertrouwen, ruimte, plezier en veel meer energie. Met andere woorden: je klachten komen juist in beeld op het moment dat je lichaam in staat is om deze blokkades op te ruimen. Feitelijk gezien zijn deze afgegeven symptomen juist een heel positief signaal van ons lijf, ook al voelt het zo niet. Alleen op deze manier worden we ons er opnieuw bewust van dat we uit balans zijn.

De combinatie van Access Bars samen met psychologische therapie vormt een waardevolle combinatie. Met de psychosociale en gestalttherapie werk je aan het proces op psychisch vlak om zodoende tot de kern van het probleem te komen. En met behulp van Access Bars ga je lichaamsgericht aan de slag; de behandelingen halen “het zaadje” cq. het moment van feitelijke ontstaan van het probleem, weg. Daarmee “ontcreëer” of herstel je als het ware de trigger, die ervoor zorgt dat je in een oud patroon vervalt of terugschiet.

Loslaten wordt mijn nieuwe houvast.

Het effect van Access Bars is ook wetenschappelijk bewezen!