Wat is psychosociale therapie?

In deze therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades bij je. We onderzoeken het daadwerkelijke probleem dat onder het probleem zit. Het gaat niet om de symptomen die verdwijnen vanzelf als het echte probleem wordt aangepakt. Het probleemoplossend en zelf genezend vermogen van je (en je omgeving) wordt geactiveerd. Hierdoor zal je veerkracht en kwaliteit van leven toenemen.

Enkele uitgangspunten:

  • Psychosociale therapie gaat uit van het hier en nu,
  • Hoe is het contact met je omgeving, wat gebeurt er in contact, hoe gaat dit, wat mist er en wat niet?
  • Alle levensgebieden (psychisch, lichamelijk, sociaal, materieel) wordt als een geheel benaderd in de psychosociale therapie.
  • Ervaringsgerichte benadering; om oude patronen te doorbreken dien je nieuwe ervaringen op te doen. We beginnen daar al in de therapie mee.
  • We onderzoeken samen hoe de balans tussen autonomie en verbondenheid is.
  • Welke toegestane en niet toegestane delen (bv. conflict) zijn er en belemmeren je in je dagelijks leven?

Psychosociale therapie is iets anders dan wat een psycholoog doet. Een psycholoog is universitair geschoold en wordt, na verwijzing van de huisarts, vanuit de basiszorgverzekering vergoed. Ik ben HBO / POST HBO geschoold en word vanaf 2021 deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Je hebt geen verwijzing nodig voor gesprekken met mij. Soms overleg ik wel (altijd met jouw toestemming) met de huisarts omdat er bijvoorbeeld medicatie nodig is.

 

Luisteren
kan
zoveel
zeggen