Werkwijze

Tijdens het intakegesprek verhelderen we wat het echte probleem is, waardoor het ontstaan is en waardoor het in stand gehouden wordt. Samen gaan we het proces aan om jezelf hierin te verkennen en het probleem aan te pakken. Door dit te onderzoeken, ervaar je delen van jezelf als onaf en conflictueus. Je ontdekt gedragingen en gevoelens die vroeger wel, maar nu niet langer helpend voor je zijn.

Ik volg je, onderzoek en daag je uit indien nodig. Je laat je hierin leiden door je gevoelens, intuïtie, je gewaar zijn, je gedachten en impulsen, daarbij gebruik makend van je stem, lichaam en taal. En daar gaan we verder op in. Je krijgt inzicht in je proces en een praktisch en persoonlijk handvat om onaffe zaken te voltooien en nieuwe manieren van gedrag aan te pakken.

De duur van therapie is afhankelijk van je hulpvraag. Doorgaans kun je al na enkele sessies verandering in de klachten merken. Het kan een waardevolle toevoeging zijn om deze therapie te combineren met Access Bars, het versnelt je proces. Therapie kun je individueel, in een groep of samen met je partner of gezin doen.

De sessies duren 60 minuten, en vinden veelal eens per twee, drie weken plaats, maar uiteraard altijd in overleg met jou. Indien je kiest voor de combinatie behandeling van psychologisch en energetische therapie duurt een sessie 90 minuten.

Als je iets perfect wilt doen dan heb je je eerste fout al gemaakt.