Chronische Negatieve Stress

Uitgangspunt bij ViP Therapie is dat iedereen gevoelig is voor stress maar niet iedereen is er kwetsbaar voor. Stress is een vorm van spanning die verschillende gradaties kent zoals bore-out, flow, opwinding, negatieve stress en chronische negatieve stress (burn-out). Deze vormen van stress zijn allemaal verbasterd tot eenzelfde woord “stress”. Het containerbegrip wat daardoor ontstaat, maakt dat alles één geheel wordt. Opwinding, de positieve kant van stress wordt weinig tot nauwelijks nog erkent en herkent, daardoor heeft stress een minder prettige ondertoon gekregen. Als we uitgaan van een paraplubegrip en van een negatieve connotatie wordt het adequate behandelen ervan vrijwel onmogelijk. Bij ViP Therapie trekken we dit uit elkaar en kijken we allereerst waar je nu daadwerkelijk last van hebt alvorens we ons verdiepen in chronische negatieve stress.

Frequent wordt er in de media beweerd dat het probleem van chronische negatieve stress zit in de disbalans tussen draagkracht en draaglast, in het hebben van kwetsbare persoonlijke kenmerken die dit niet kunnen hanteren en/ of het bezitten van een te weinig aan autonomie. Het behandelen van chronische negatieve stress gebeurt slechts oppervlakkig wanneer deze als oorzaak worden gezien. De aanpak ervan vindt in dat geval niet plaats bij de kern en is eenzijdig; het maakt dat de kans op herhaling van bijvoorbeeld een nieuwe burn-out groot is. Kortom met deze manier van behandeling is er sprake van symptoombestrijding.

Neurobiologe Strüber (2016) bewijst dat hechting en stressbestendigheid aan elkaar gelinkt zijn. Chronische negatieve stress komt veelvuldig voort uit een onveilige hechting. Bij cliënten die aan chronische negatieve stress lijden, is het van belang dat de therapeut de veilige hechting her-creëert.

De aanpak om chronische negatieve stress te signaleren, verminderen en tegen te gaan, is het ontwikkelen van “awareness” of anders gezegd gewaarzijn. Als we ons gewaar zijn van onszelf en onze omgeving dan hoeven we niet te zoeken naar veiligheid buiten onszelf; deze komt van binnenuit. Awareness heeft een herstellend vermogen ten aanzien van de voorgaande effecten, ontstaan door een onveilige hechting zoals disbalans autonomie en verbondenheid, disbalans draagkracht en draaglast, kwetsbare persoonlijke kenmerken, evenals de fysieke, emotionele, gedragsmatige en cognitieve klachten van stress tot en met de chronische negatieve stress zelf. Met andere woorden je blijft zoals iedereen gevoelig, maar niet langer kwetsbaar voor chronische negatieve stress. Je leert wat je leuk vindt en wat niet en hoe je dit kan communiceren naar je omgeving.

Hard werken voor iets waar we niets om geven, noemen we stress. Hard werken voor iets waar we van houden, noemen we passie.